Introite, 2015

Paikkasidonnainen installaatio
Arkistokortteja / DiBond-pohjustettu pigmenttituloste / graniittilaatta / kulkemattomia postikortteja / uudelleentulostettuja blueprinttejä

ESILLÄ:
ALEKSANTERIN LINNA, Sanottua ja sanomatonta, Serlachius Museot ja Mäntän kuvataideviikot, Mänttä, 2015

Serlachius-residenssissä valmistunut installaatio Introite perustui 1800-luvun lopussa syntyneen teollisuusmies Gösta Serlachiuksen ja kuvanveistäjä Emil Wikströmin väliseen kirjeenvaihtoon Serlachiuksen sukuhaudan suunnitelmista.

Erinäisistä syistä johtuen monumenttia suunniteltiin yli kaksikymmentä vuotta, joiden aikana Wikström muun muassa teki tutustumismatkoja Eurooppaan. Vaikutteita etsiessään hän vieraili sekä entisessä opiskelukaupungissaan Firenzessä että Nizzassa, jonne hän Serlachiuksen toiveesta matkasi nähdäkseen Euroopan suurimman ensimmäisessä maailmansodassa kuolleiden muistomerkin.

Suunnitelmien edetessä osapuolet neuvottelivat muun muassa muistomerkin tekstistä. Wikström ehdotti uskonnolliseen laajakatseisuuteen viittaavaa, latinankielistä tekstiä, kun taas Serlachius oli ehdottomasti suomen kielen kannalla ja halusi mahdollisten viittausten kanssa pitäytyä Raamatussa.

Installaatio avasi sukuhaudan suunnitteluun liittyneitä neuvotteluja, vaiheita ja vaikuttimia.

Näkymä näyttelystä

Yksityiskohta

Yksityiskohta

Yksityiskohta

Serlachiuksen sukuhauta Mäntässä, 2015

Imitatio; Introite, 2016

Installaation remake
Arkistokortteja / DiBond-pohjustettu pigmenttituloste / graniittilaatta / irtoseinä / kulkemattomia postikortteja

ESILLÄ:
HIAP GALLERIA AUGUSTA, Helsinki, FI, 2016

Imitatio; Introite oli Aleksanterin linnan installaation remake. Galleria Augustaan rakennettiin osa alkuperäisen tilan seinistä katto- ja lattialistoineen sekä pieni pala lattiaa.

Näkymä installaatiosta

Näkymä installaatiosta